ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Express ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทั่วประเทศ

เพราะรักในการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express จึงทำให้มาถึงจุดนี้ "ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express"

เริ่มต้นจากการใช้งานแบบงูๆ ปลาๆ ทำไปเรื่อยๆ ถามไปเรื่อยๆ พยายามนำโปรแกรมมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการทำงานให้ได้มากที่สุด จนมาถึงจุดหนึ่งที่ได้ทำงานในหลากหลายธุรกิจ เริ่มสนุกกับการ Setup ค่าตั้งต้นของระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพื่อการควบคุมภายใน ความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายภาษีอากร รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินไปใช้เพื่อประกอบการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้

จุดเด่นของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

1. เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย

2. ไม่มีค่าบริการรายปี (จ่ายครั้งเดียวจบ)

3. มีการให้บริการหลังการขายของหน่วยงาน Support ของ Express ที่ดี 

  (ทำไปเรื่อยๆ ถามไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปอบรม ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้)

4. เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมความต้องการของหลากหลายธุรกิจ

5. ช่วยให้การปฏิบัติงานสะดวกขึ้น และช่วยในการควบคุมภายในได้จริง เช่น

   - ใช้ในการเปิดบิล "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" ให้กับลูกค้า 

   - ช่วยในการควบคุมภายในลูกค้าเงินเชื่อ

   - ช่วยในการควบคุมภายในเจ้าหนี้การค้า

   - ช่วยในการควบคุมภายในเช็ครับในมือ, เช็คจ่ายล่วงหน้า

   - ช่วยในการบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้า เพื่อควบคุมสต็อกสินค้า

   - สามารถบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน โดยระบบจะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายภาษีอากร

   - และอีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ 


     ***สั่งซื้อโปรแกรมกับเราวันนี้ ฟรี!!! 

        - ลงโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ 

        - กำหนดห้องทำงานให้เพื่อให้ลูกค้าเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมได้


ราคาโปรแกรม

        โปรแกรมชุดเมนูภาษาไทย เวอร์ชั่น 1 (1.0 หรือ 1.5 ราคาเท่ากัน)

รายละเอียดหน่วยละ+VAT. 7%-TAX 3%
Express Win. Single For Thai19,00020,33019,760
Express Win LAN For Thai31,00033,17032,240

 

โปรแกรมชุดเมนูภาษาไทย-อังกฤษ เวอร์ชั่น 1 (1.0 หรือ 1.5 ราคาเท่ากัน)

รายละเอียดหน่วยละ+VAT. 7%-TAX 3%
Express Win. Single For Thai-English27,00028,89028,080
Express Win. LAN For Thai-English39,00041,73040,560

 

ราคาอัพเกรดโปรแกรม เวอร์ชั่น 1 (1.0 หรือ 1.5 ราคาเท่ากัน)

รายละเอียดหน่วยละ+VAT. 7%-TAX 3%
Express Win. Single For Thai เป็น Express Win. LAN For Thai16,00017,12016,640
Express Win. Single For Thai-English เป็น Express Win. LAN For Thai-English16,00017,12016,640


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 73,510