เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การวางระบบบัญชีการเงิน การควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต

เปิดปั้มมาคุณรู้หรือไม่ว่า ???????

- มีภาษีอะไรบ้างที่จะต้องนำส่งให้กับ "กรมสรรพากร"

- ในแต่ละส่วนงานคุณจะต้องมีวิธีการทำงาน หรือการจัดการอย่างไร เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

- คิดงานจากการขาย เค้าคิดกันอย่างไร

- การตรวจสอบยอดบัตรเครดิต ทำได้อย่างไร

- จะตรวจสอบปัญหาจากการรูดบัตรเครดิตผิดพลาดได้อย่างไร

- จะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานรูดบัตรเครดิตของลูกค้า "เกิน"

- การควบคุมภายใน "ลูกค้าเงินเชื่อ" ควรทำอย่างไร

- การจัดทำรายงานภาษี ก, ข, ค เค้าทำกันอย่างไร

- จะมีวิธีการทำงานแบบไหน ที่ช่วยให้เครื่อง POS ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบหาความผิดปกติในระบบได้

- การควบคุมสต็อกน้ำมันใส, น้ำมันหล่อลื่น, สินค้าพรีเมี่ยม, วัตถุดิบ Amazon ควรทำอย่างไร

 ................. และอีกหลายๆ คำถาม ที่ไม่มีเวลาให้คุณได้สงสัยนาน............... เพราะหลายๆ คำถามมีเงื่อนไขทางภาษีอากรเป็นตัวกำหนด ว่าจะต้องนำส่งภายในเวลาที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม ที่อาจดูโหดร้ายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษี................คุณควรทำอย่างไร??????


              Acc. มีคำตอบให้คุณ....เคลียร์ทุกประเด็น และมั่นใจได้ว่าลูกค้าได้ประโยชน์อย่างสูงสุด


                                       รับประกัน!!!

                       สามารถสร้างระบบการทำงานที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน


ลักษณะของธุรกิจที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการของเรา

1. เป็นปั้มน้ำมันเปิดใหม่

2. เป็นปั้มน้ำมันหรือธุรกิจอื่น ที่เปิดมานานแล้ว แต่ยังไม่มีระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชีการเงินที่ดี มีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร

3. เป็นปั้มน้ำมันหรือธุรกิจอื่น ที่เปิดมานานแล้ว แต่ได้จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี และปัจจุบันต้องการที่จะเป็นผู้ทำบัญชีเอง

4. เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และไม่สามารถจัดการกับระบบการควบคุมภายในได้

          

วัตถุประสงค์หลักของการวางระบบบัญชีการเงิน

1. เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เช่น

       1.1 ป้องกันการทุจริตต่อลูกค้า ในเรื่องของการรูดบัตรเครดิต

       1.2 ป้องกันการทุจริต หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของการจัดเก็บหนี้ จากลูกค้าเงินเชื่อ

       1.3 ป้องกันสินค้าสูญหาย เช่น น้ำมันหล่อลื่น, วัตถุดิบต่างๆ ของร้าน Amazon

2. เพื่อควบคุมกระแสเงินสดของกิจการ และวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้

3. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ว่า บริษัทมี กำไร(ขาดทุน) เท่าไร และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการตลาดในอนาคตได้

 

 

Visitors: 27,837