รายงานภาษี ก

รายงานภาษี ก  คือ รายงานยอดขายน้ำมันจากหัวจ่าย แสดงเป็นทั้งจำนวนลิตร และจำนวนเงิน รวมถึงได้แสดงในส่วนของภาษีซื้อ และภาษีขาย ในวันนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยแสดงแยกประเภทน้ำมันแต่ละชนิดออกจากกัน

หลักในการตรวจสอบ คือ ตรวจสอบมิเตอร์เริ่มต้น และมิเตอร์สิ้นสุดของแต่ละวัน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่


เชิญดาวน์โหลดแบบฟอร์ม excel ได้ค่ะ....


  • รายงานภาษี ข.jpg
    รายงานภาษี ขคือ เปรียบเสมือนรายงานเคลื่อนไหวสินค้าประจำวัน โดยจะแสดงยอดคงเหลือยกมา (เป็นยอดจากการตรวจนับของวันก่อน), ยอดซื้อ, ยอดขาย, และ “ยอดคงเหลือตามบัญชีตอนสิ้นวัน ”เปรีย...

  • รายงานภาษี ค.jpg
    รายงานภาษี คคือ มีรูปแบบเหมือนรายงานภาษี ข ทุกอย่าง แต่รายงานภาษี ค จะแสดงเป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวน้ำมันประจำเดือนโดยจะแสดงยอดคงเหลือยกมา (เป็นยอดจากการตรวจนับของเดือนก่อน), ย...
#1 โดย: คำว่า หัก ทดสอบน้ำมัน ต้องหัก ออกจากยอดขายด้วยมั้ยค่ะ จะทำให้ยอดส่งภาษีขายเราลดน้อยลงใช่มั้ยค่ะ [IP: 1.10.166.xxx]
เมื่อ: 2019-04-20 17:20:32
คำว่า หัก ทดสอบน้ำมัน ต้องหัก ออกจากยอดขายด้วยมั้ยค่ะ จะทำให้ยอดส่งภาษีขายเราลดน้อยลงใช่มั้ยค่ะ
#2 โดย: lutfi2541 [IP: 184.22.61.xxx]
เมื่อ: 2023-04-02 19:44:16
วิธีคิดการหัก ส่วนลดการค้าหน้าลาน คิดอย่างไรหรอครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 74,074