งานวางระบบบัญชีและการเงิน

Acc. System (Thailand) Co., Ltd.  

ให้บริการวางระบบบัญชีการเงินทั่วประเทศ


เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านระบบบัญชีและการเงินให้กับลูกค้าทุกพื้นที่ Acc. มุ่งเน้นวางระบบบัญชีการเงินให้กับปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส โรงบรรจุแก๊ส และธุรกิจอื่นๆ ทั่วประเทศ


จุดเด่นของงานบริการของเรา

1. Acc. นำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้ เพื่อช่วยในการควบคุมภายใน และออกรายงานทางภาษีที่เหมาะสม

2. Acc. เป็นผู้กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายที่สุด

3. Acc. ออกแบบวิธีการทำงาน โดยกำหนดจุดตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4. Acc. กำหนดรูปแบบ และขึ้นตอนในการจัดเก็บเอกสาร ที่เหมาะสม


รับประกัน!!!

สามารถสร้างระบบการทำงานที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน


เงื่อนไขการบริการ

1. ลักษณะการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับเนื้องาน และปัญหาในการทำงานของลูกค้า
2. อัตราค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิบัติงาน "ตามตกลง"  
3. "ค่าที่พัก"(ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นความรับผิดชอบของ "ลูกค้า"


Visitors: 74,873