ตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบการทุจริต

การตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบระบบการทำงานของกิจการ ว่าพนักงานยังคงปฏิบัติงานตามระบบที่ได้วางไว้หรือไม่ หรือหากปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน มีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การตรวจสอบการทุจริต คือ กรณีที่อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร การตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่การพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าว โดยผู้ตรวจสอบจะขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาหาวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
คุณกำลังสงสัยว่า...

ในองค์กรของคุณอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นใช่หรือไม่???

หากคำตอบคือใช่...เราช่วยท่านได้

เมื่อคุณกำลังเจอกับปัญหานี้ แน่นอนว่าย่อมอยากได้หลักฐานที่ชัดเจน และต้องการที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ที่จะให้คำแนะนำ ACC. ยินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านเพื่อให้ท่านสามารถผ่านปัญหาเรื่องนี้ไปให้ได้ค่ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูล : คุณณัชษวีร์ 098-245-4941


Visitors: 73,510