ปตท.ฟอร์มูลาปิโตรเลียม งานวางระบบบัญชีการเงิน 26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2563

ปั้มเก่าเล่าใหม่ เปลี่ยนมือจากเจ้าของกิจการเดิมเข้าสู่เจ้าของกิจการคนใหม่ ซึ่งเจ้าของกิจการคนใหม่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจปั้มน้ำมันมาเลย ACC. คือ ทางคำตอบเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจในการทำธุรกิจปั้มน้ำมัน และดูแลการจัดทำบัญชีรายเดือน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการตรวจสอบภายในระบบการทำงานของทุกส่วนงานเป็นหลัก ขอบคุณคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการของเรา
Visitors: 74,074