ปตท.ทรัพย์มั่นคงออยล์ จ.นครปฐม งานวางระบบบัญชีการเงิน 24-29 มิ.ย. 2563

สถานีเปิดขายวันแรก 19 มิถุนายน 2563 แต่ทางทีมงานจัดเวลาเพื่อไปลงระบบบัญชีให้ได้วันที่ 24-29 มิถุนายน 2563 แต่ไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคค่ะ การวางระบบบัญชีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ
ขอขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจ เปิดสถานีบริการเป็น สถานีที่ 2 ก็ยังเลือกให้ ACC. ดูแลระบบบัญชีให้ต่อไปค่ะ
Visitors: 74,074