บจก.ธนารัตน์ปิยะปิโตรเลียม-โรงบรรจุก๊าซ ปตท. จ.สุราษฎร์ธานี

งานวางระบบบัญชีการเงิน โรงบรรจุก๊าซ ปตท. บริษัท ธนารัตน์ปิยะปิโตรเลียม จำกัด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 


ถามว่า...หัวใจของโรงบรรจุก๊าซ คืออะไร???

คำตอบคือ 1.ถังแก๊ส  2.น้ำแก๊ส


การวางระบบบัญชีการเงิน จึงมุ่งเน้นไปที่ระบบการควบคุมถังแก๊สและน้ำแก๊สเป็นหลัก


ติดต่อโรงบรรจุก๊าช บจก.ธนารัตน์ปิยะปิโตรเลี่ยม โทร. 077-206-349

Visitors: 74,074