ธรรมะนำชีวิต

ทุกชีวิตย่อมมีปัญหา...เป็นความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับ

แต่ละชีวิตย่อมมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป...

ในยามที่เราทุกข์ที่สุด หลายๆ คนมักคิดว่าทำไมชีวิตถึงได้โชคร้ายขนาดนี้ ทำไมถึงได้มีความทุกข์ขนาดนี้

จะทำอย่างไร ให้เราก้าวข้ามปัญหาไปให้เร็วที่สุด เปลี่ยนความทุกข์มาเป็นแรงผลักดันในชีวิตให้ได้

หลายๆ คนโชคดี ที่ "เห็นทุกข์ แล้วได้เห็นธรรม"

"ธรรมะนำชีวิต ธรรมะของพระพุทธเจ้า" หลักความจริง ที่หากเราสามารถเข้าใจแก่นของคำสอนของพระพุทธองค์แล้ว จะทำให้เราก้าวข้ามปัญหาของชีวิตไปได้อย่างมั่นคง


Visitors: 74,873