หลักสูตรอบรม การบัญชีสำหรับสถานีบริการน้ำมัน


เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเปิดสถานีบริการน้ำมัน...ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีการเงิน ระบบการบริหารจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง  


Acc. เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  !!! จุดเด่นของงานอบรมของ ACC. คือ อบรมแบบ Workshop ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างแท้จริง มั่นใจได้ว่ากลับไปแล้ว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างแน่นอน 


 ***หลักสูตรอบรบ การบัญชีสำหรับสถานีบริการน้ำมัน***

                เวลา 9.00 - 16.00 น.        

          ณ ห้องประชุม  บจก.เอซีซี. ซิสเต็ม (ประเทศไทย)  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี


  - ระบบบัญชีการเงิน สำหรับสถานีบริการน้ำมัน

  - ระบบบัญชีการเงิน สำหรับร้านกาแฟ Amazon

  - ระบบบัญชีการเงิน สำหรับร้าน 7-11

 

หัวข้อการอบรม

1. ระบบซื้อน้ำมันใส

2. ระบบขายน้ำมันใส

3. ระบบการตรวจสอบใบปิดวัน

4. ระบบการควบคุมภายในลูกค้าเงินเชื่อ

5. ระบบการตรวจสอบบัตรเครดิต

6. ระบบการจัดทำรายงานภาษี ก,ข,ค ด้วยระบบ POS

7. ระบบการเรียกเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่

8. ระบบการจ่ายเงิน และการควบคุม Statement ของกิจการ

9. ระบบการควบคุมสต็อกของร้าน Amazon

10. ระบบการจัดทำ และตรวจสอบรายงานทางภาษี


 

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณณัชษวีร์ (กริม) 098-245-4941


Visitors: 74,074