บริการยื่นงบการเงิน e-Filing

บริการยื่นงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  

ด่วน!!!  งบการเงินประจำปี....สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยระบบ e-Filing ด้วยตนเอง  Acc. ให้บริการยื่นงบการเงิน ด้วยราคาพิเศษ!!!    สนใจติดต่อได้เลยนะคะ


หมายเหตุ : ยื่นด้วย DBD XBRL in Excelเงื่อนไขการให้บริการ

ลูกค้าโอนชำระค่าบริการ แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน 

พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นงบการเงินทั้งหมด มาทาง E-mail

    โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ 098-245-4941

    ชื่อบัญชี "น.ส.ณัชษวีร์  พัฒนจีระธรณ์"  

   

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม เพื่อยื่นงบการเงิน 

1. งบการเงิน ที่ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารลงนามพร้อมประทับตราบริษัทเรียบร้อยแล้ว

2. บอจ. 5 พร้อมข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกคน

3. ภงด.50 (เฉพาะหน้าแรก) เพื่อดูข้อมูลผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี

4. Password เพื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบ e-Filing

5. e-mail และ เบอร์โทรศัพท์ ของ ผู้ทำบัญชี

6. e-mail และ เบอร์โทรศัพท์ ของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน

หมายเหตุ : ข้อมูลทั้งหมดสแกนส่งมาทาง E-mail 


E-mail : accsystem@hotmail.com หรือ accsystem2014@gmail.com

Tel : 098-245-4941 คุณณัชษวีร์ (กริม)


Visitors: 73,510