งานรับทำบัญชี ปั้มน้ำมัน, Amazon, 7-11, และธุรกิจอื่นๆ ทั่วประเทศ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด และสามารถขอคืนภาษีได้จริง

   
หากนึกถึง สำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้นึกถึงเรา
"Acc. System (Thailand) Co., Ltd."
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการทำบัญชีให้กับปั้มน้ำมัน, ปั้มแก๊ส
Amazon, 7-11 ทั่วประเทศ

ทำไมจึงต้องให้ Acc. ทำบัญชีสถานีบริการน้ำมันให้คุณ!!!
ผู้บริหารหลายๆ ท่าน ไม่มีเวลาดูแลสถานีบริการน้ำมันของตนเอง และมอบหมายให้กับทีมงานดูแลงานให้ แต่สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องรู้และมั่นใจได้ คือ 
     - เงินขายต้องนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารได้ครบถ้วน
     - บัตรเครดิตที่รับชำระจากลูกค้า ได้รับโอนเงินจากธนาคารเข้าบัญชีของกิจการครบถ้วน
     - รายการส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆ พนักงานเคลียร์หน้าจ่ายได้ถูกต้อง และกิจการได้รับเงินครบถ้วน
     - การเคลียร์รายการรับชำระต่างๆ ของพนักงานแคชเชียร์ มีความถูกต้อง 
     - สินค้าและวัตถุดิบทุกรายการ ต้องไม่สูญหาย
     
     หลายๆ สถานีบริการน้ำมัน มีปัญหาเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ มีความซับซ้อน และอาจมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบตัวเลข ทั้งนี้ หากมีความผิดปกติ หรือการทุจริตเกิดขึ้นแล้วภายในสถานี แต่ผู้บริหารยังไม่ทราบถึงปัญหา หรือยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในอนาคตเมื่อระยะเวลาผ่านไปยิ่งนาน ความเสียหายก็ยิ่งสูงขึ้น

     หากท่านกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ ให้นึกถึงเรา ทีมงาน Acc. ช่วยท่านได้...
     - ดูแลและจัดทำบัญชี ออกงบสรรพากร ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด พร้อมกับการวางแผนภาษีอย่างมีคุณภาพ
     - ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นว่าผู้บริหารจะต้องมีเวลาดูแลสถานี ขอเพียงปฏิบัติงานตามแนวทางที่ทาง Acc. ให้คำแนะนำ
     - งบการเงินที่จัดทำ สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้จริง รู้จุดอ่อน จุดแข็ง ของกิจการ
     
จุดเด่นของงานทำบัญชีของ Acc.
ส่วนงานธุรกิจ Amazon
1. ตัดสต็อกวัตถุดิบให้ลูกค้า สอดคล้องกับหน้างานจริง เช่น ขายกาแฟแต่ละชนิด 1 แก้ว ตัดวัตถุดิบอะไรบ้าง, ปริมาณเท่าไหร่
2. สามารถสรุปผลการตรวจนับสต็อกตอนสิ้นเดือน เปรียบเทียบกับตัวเลขทางบัญชี เพื่อหาความผิดปกติของระบบการทำงานภายในได้
3. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามกฎหมายกำหนด โดยถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง
4. เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในด้านควบคุมภายใน
5. สามารถใช้งบการเงินที่จัดทำ ช่วยในการบริหารงานได้จริง
6. วางแผนภาษีให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนงานธุรกิจน้ำมัน
1. วางแผนภาษีให้กับลูกค้า
2. บันทึกบัญชีโดยอ้างอิงรายการตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้กับลูกค้า
4. ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงินให้กับลูกค้า
5. เน้นการทำงานให้ Update ทุกเดือน • 01 ปั้ม ปตท..jpg
  Acc. System (Thailand) Co., Ltd. ให้บริการวางระบบบัญชีการเงินทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านระบบบัญชีและการเงินให้กับลูกค้าทุกพื้นที่ Acc. มุ่งเน้นวางระบบบัญชีการเงินให้กับปั้มน้ำ...

 • 00057.jpg
  Acc. System (Thailand) Co., Ltd.ให้บริการงานจดทะเบียนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2. งานจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ 3. งานจดทะเบียนแก้ไขที่...

 • e-Filing.png
  บริการยื่นงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)ด่วน!!! งบการเงินประจำปี....สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยระบบ e-Filing ด้วยตนเอง Acc. ให้บริการยื่...

 • งานอบรม.jpg
  เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเปิดสถานีบริการน้ำมัน...ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีการเงิน ระบบการบริหารจัดการทุกอย่างด้วยตนเองAcc. เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช...

 • IMG_3250.jpg
  วันนี้ Acc. พร้อมแล้วที่จะดูแลลูกค้าชาว สุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง กับ หลักสูตรการอบรม "การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express"รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับโปรแกรม Express เพราะ A...

 • 03.jpg
  เพราะรักในการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express จึงทำให้มาถึงจุดนี้ "ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express"เริ่มต้นจากการใช้งานแบบงูๆ ปลาๆ ทำไปเรื่อยๆ ถามไปเรื่อยๆ พยายามนำโป...

 • Setup.png
  ทำไมถึงต้อง Setup โปรแกรม Expressในเมื่อโปรแกรม Express เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ???ตอบ!!! เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน โดยโปรแกรมสำเร็จรูป Express จะสร้างรูปแบบขอ...

 • ภ.ง.ด.90.jpg
  ด่วน!!! สำหรับผู้ที่ไม่มีความถนัดในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีAcc. ช่วยท่านได้ ติดต่อด่วนเลยค่ะ 098-245-4941

 • kisspng-tax-accountant-accounting-business-5b59125928bb06.1336104015325640571669.jpg
  การตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบระบบการทำงานของกิจการ ว่าพนักงานยังคงปฏิบัติงานตามระบบที่ได้วางไว้หรือไม่ หรือหากปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน มีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ พร้อมเสนอแนะแนว...

 • 1698305085489.jpg
  สำหรับกิจการที่ใช้งานโปรแกรม Express อยู่แล้ว แต่งบการเงินในระบบที่มีอยู่ยังไม่ถูกต้อง ไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ทางเรา ACC. ให้บริการในจัดทำ และออกแบบงบการเงินในระบบโปรแกรม Expre...

 • 1709017692297.jpg
  เชื่อเหลือเกินว่า มีผู้ใช้งานโปรแกรม Express หลายๆ ท่านมีความสงสัยว่า โปรแกรม Express สามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้มั้ยคำตอบ คือ ได้ค่ะ > วันนี้ บริษัท เอซีซี. ซิสเต็ม (ประเทศไทย)...
Visitors: 74,074