สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดปั้ม

เจ้าของปั้มมือใหม่ป้ายแดงหลายๆ คนคงสงสัยว่าก่อนเปิดปั้มน้ำมันนั้น จะต้องดำเนินการอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะ...

สิ่งที่มีความสำคัญมากลำดับแรกๆ ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดปั้มน้ำมัน

1. Link ระบบ Post ให้เรียบร้อยก่อนเปิดการขาย

2. Veeder-Root (เครื่องวัดน้ำมัน) ควรจะพร้อมใช้งานในวันแรกที่เปิดปั้ม

หากยังไม่พร้อมใช้งาน ให้จัดทำ "แบบฟอร์มการวัดน้ำมัน" และให้วัดน้ำมันทุกครั้งที่ทำการปิดวัน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำรายงานภาษี ข

3. จดมิเตอร์เริ่มต้นของแต่ละหัวจ่ายให้ครบถ้วนทุกหัวจ่าย เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบกับระบบ Post ว่ามิเตอร์เริ่มต้นเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ และเพื่อใช้ในการจัดทำรายงงานภาษี ก (ปั้มส่วนใหญ่เดือนแรกของการเปิดปั้มจะต้องจัดทำรายงานภาษี ก, ข และ ค แบบ Manual)

4. ทำประกันเกี่ยวกับการเติมน้ำมันผิดให้เรียบร้อย

5. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในส่วนของแคชเชียร์น้ำมันให้เรียบร้อย

6. ดำเนินการเรื่องการใช้งานเครื่องรูดบัตรเครดิตให้เรียบร้อย รวมถึงการโอนยอดบัตรเครดิตเข้าบัญชีของบริษัทด้วย

7. ดำเนินการเรื่องการสมัคร Direct Approve (เป็นวิธีการชำระเงินในการสั่งซื้อน้ำมันแบบหักเงินจากบัญชีบริษัทอัตโนมัติ) ให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อน้ำมัน

8. ดำเนินการสมัคร E-order (การสั่งซื้อน้ำมัน online ที่เวป https://pttweboil.pttplc.com/weboil/th/MemberLogin) ให้เรียบร้อย โดยผู้แทนขายจะเป็นผู้ดำเนินการให้ เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อน้ำมัน

9. ดำเนินการสมัครให้สามารถรูดบัตร  PTT-Cash-Cash, PTT-Energy, KTB-Feet, Esso-Syn, PTT-Syn และการสะสมแต้มบัตร PTT Blue Card ให้เรียบร้อย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงน้ำมันตาม First Order ควรเตรียมการดังนี้

1. เตรียมถังสำหรับรองรับน้ำมัน และกระบวย (ใหญ่หน่อย) เพื่อใช้สำหรับเดนน้ำมัน

2. ในการลงน้ำมันครั้งแรก และทุกครั้ง เน้นย้ำ สำหรับน้ำมันที่ลงได้ 2 หลุม จะต้องระบุให้ได้ว่าลงแต่ละหลุมไปเท่าไร ทั้งนี้อาจใช้แบบฟอร์ม "ใบลงน้ำมัน" ช่วย


สิ่งสำคัญลำดับรองลงมา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน มีดังนี้

1. ให้พนักงานทุกคนเซ็น "สัญญาจ้างงาน" ให้เรียบร้อย

2. กำหนดกะให้พนักงาน

3. แคชเชียร์ต้องพร้อม กำหนดให้ผู้เก็บเงินคือแคชเชียร์คนเดียวเท่านั้น

4. ฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้สามารถเขียนใบกำกับภาษีได้

5. ฝึกอบรมพนักงานเติมน้ำมันทุกคนเกี่ยวกับวิธีการเติมน้ำมัน และเน้นย้ำ ให้ระวังเกี่ยวกับการเติมน้ำมันผิด


นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ควรจะดำเนินการให้เรียบร้อย

1. เตรียมเงินทอนให้พร้อม

2. เตรียมเครื่องคิดเลข, ปากกา, แม็กซ์ ให้แคชเชียร์

3. เตรียมกระดาษเครื่อง Post ให้เพียงพอ

4. เตรียมกระดาษเครื่องรูดบัตรเครดิตให้เพียงพอ

5. เตรียมนกหวีดให้พนักงานเติมน้ำมันทุกคน

6. เตรียมบัตรพนักงาน


Visitors: 74,873