ปตท.ทับละมุ - หจก.กนกภรณ์พังงา

งานวางระบบบัญชีการเงิน 10 ธ.ค. 56 - 9 มี.ค. 57

หจก. กนกภรณ์พังงา  ดำเนินงานโดย คุณจุฑาภรณ์  แสงสุริยะธีภพ

 44/17  หมู่ 1  ถ.เพชรเกษม  ต.ลำแก่น  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82210

โทร. 076-410794  แฟกซ์. 076-410864


Excellent  Acc.  System ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ ที่ทำให้งานวางระบบบัญชีการเงินในครั้งนี้แล้วสำเร็จด้วยดี

ขอขอบคุณ...คุณแพร...เจ้าของปั้มที่น่ารัก คอยดูแลกันในทุกๆ เรื่อง

ขอขอบคุณ...น้องๆ ทีมงาน ประจำออฟฟิศทุกคน...ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ...น้องๆ Amazon ทุกคน...ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจนับสต็อกทุกๆ ครั้ง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ...ทีมงานทุกๆ คน ของปั้ม ปตท. ทับละมุ แห่งนี้ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตลอดมา 


หากมีโอกาส คงได้กลับมาเยี่ยมเยียน กันอีกครั้ง

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 74,873